Hồ sơ năng lực CT CP phát triển thương mại và dịch vụ Âu Việt


P.2020 CT8A KĐT Đại Thanh, Thanh Trì, HN
Hotline: 0973 676 104

Hồ sơ năng lực CT CP phát triển thương mại và dịch vụ Âu Việt

1 1
Tổ chức bộ máy công ty Âu Việt
Bảng nhân sự
Một số thiết bị trên công trường
Năng lực tài chính
An toàn lao động

 
  • Nhà phân phối van công nghiệp

  • Nhà cung cấp thiết bị PCCC chuyên nghiệp