Bình xịt chữa cháy cầm tay Fire Pro Hochiki

  • Mã sản phẩm: HTCC STAT-X
  • Thương hiệu: STAT-X của nước Mỹ (USA)
  • FP-200M: 200 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay, mã số bình: 1200-11700
  • FP-500M: 500 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay, mã số bình: 1200-00010
  • FP-1000M: 1000 gram Bình xịt chữa cháy aerosol cầm tay, mã số bình: 1200-11710
Danh mục: