Bình chữa cháy MFZ4

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Bình chữa cháy MFZ4 BC 4kg
  • Hiệu quả phun từ 9 giây trở lên
  • Có phạm vi chữa cháy từ 1,5 – 4m.
  • Có nhiệt độ hoạt động (-)20 ~ (+)55 độ C.
  • Phân loại 9B, 2A
  • Có áp suất vận hành 1.2 MPa
  • Thử trải nghiệm qua nước 2.5 MPa
  • Trọng lượng tổng khoảng 5,6 kg
Danh mục: