Cung cấp ống (dây) mềm nối đầu phun chữa cháy Hàn Quốc loại 700mm