Cách đọc chỉ số đồng hồ nước một cách chính xác

  Cách đọc chỉ số đồng hồ nước là kiến thức cơ bản dành cho tất cả mọi người. Bởi đây là thiết bị quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết sử dụng đồng hồ nước như thế nào hay cách đọc đồng hồ nước ra sao. Hãy cùng chúng tôi đo tìm hiểu cách đọc chỉ số đồng hồ nước qua bài viết dưới này nhé!

Đồng hồ đo lưu lượng nước là gì?

Để có thể hiểu và đọc chính xác các chỉ số đồng hồ nước trước tiên bạn cần tìm hiểu đồng hồ đo lưu lượng nước là gì?

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước dạng cơ-điện tử
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước dạng cơ-điện tử

Đồng hồ đo lưu lượng nước là thiết bị được dùng để đo lường, thống kê lưu lượng nước đã chảy qua thiết bị trong một thời gian nhất định. Thiết bị này có thể đo lưu lượng nước đi qua hay lưu lượng tổng đã tiêu thụ. Các thông số hiển thị trên mặt đồng hồ cung cấp cho người dùng các thông tin chính xác nhất.

Đồng hồ nước hiện nay có 2 dạng chính là đồng hồ nước dạng cơ và đồng hồ nước điện tử. Cả hai dòng đồng hồ này đều có thể đo nước sạch, nước sinh hoạt, nước nóng, nước thải…

Hướng dẫn cách đọc chỉ số đồng hồ nước dạng cơ

Các chỉ số trên đồng hồ nước dạng cơ

Đồng hồ nước dạng cơ có 2 cách hiển thị số nước như sau:

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước trực tiếp

Đồng hồ đo nước dạng này sẽ hiển thị trực tiếp khối lượng nước đã sử dụng với một màu đen duy nhất. Chúng không có ký hiệu dấu phẩy ngăn cách. Đến cuối dãy số sẽ có thêm ký hiệu đơn vị là m3. Với dạng hiển thị này bạn chỉ cần đọc các số tự nhiên đã hiển thị trên mặt đồ hồ đo là được.

Cách đọc chỉ số nước trực tiếp
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước trực tiếp

Ví dụ: Trên mặt đồng hồ nước hiển thị 000036⇒ Thì ta có thể hiểu là gia đình mình đã sử dụng hết 36 khối nước hay 36m3

tự động hiểu rằng gia đình mình đã sử dụng hết 12khối nước hay 12m3.

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước có hiển thị cộng dồn

Ở dạng đồng hồ này sẽ có các màu khác nhau và chúng được ngăn chặn bởi các dấu “,” hay “;”. Ngoài ra thiết bị này cũng có nhiều dạng số như 4 số, 5 số, 6 số, 7 số hay 8 số và chúng được phân biệt các số bằng màu đỏ và đen.

Cách đọc hỉ số nước cộng dồn
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước cộng dồn

Ví dụ: Khi trên mặt đồng hồ hiển thị 23456,789. Lúc này bạn chỉ cần quan tâm đến các số màu đen là 23456. Đây chính là tổng số khối nước mà gia đình mình đã dùng. Còn những số màu đỏ còn lại thì có thể bỏ qua không cần chú ý đến.

Đồng hồ nước dạng cơ là dòng đồng hồ thông dụng và phổ biến nhất hiện nay. Đồng hồ nước dạng cơ có mặt hiển thị 4 số, 5 số, 6 số, 7 số hay 8 số. Mà mỗi loại khác nhau sẽ có cách đọc khác nhau. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách đọc chỉ số đồng hồ nước theo từng loại này nhé!

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước dạng cơ

Cách đọc chỉ đồng hồ nước 4 số

Đồng hồ nước mặt hiển thị 4 số 0000m³ và lớn nhất là 9999m³. Trên mặt đồng hồ này thường hiển thị 4 số màu đen. Ngoài ra còn có 3 kim màu đỏ phía dưới, cụ thể như:

  • 4 Số màu đen sẽ hiển thị cho tổng mét khối (m³): 0000m³
  • 3 đồng hồ tròn kim đỏ với các chỉ số lần lượt là x 0.0001; x 0.001; x 0.01 lần lượt tương ứng với 0.1 lít; 1 lít và 10 lít.

Khi đồng hồ tròn x 0.0001 quay hết 1 vòng thì kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.001 sẽ nhích 1 vạch. Khi kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.001 quay hết 1 vòng thì kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.01 lại nhích 1 vạch. Cho đến khi kim đỏ bên đồng hồ tròn x 0.01 quay hết 1 vòng thì số hiển thị ngang ở 4 ô đen sẽ nhảy lên 1 số, có nghĩa là đã dùng hết một khối nước đấy các bạn.

Ví dụ: Khi xem dãy số nằm ngang trên đồng hồ nước hiển thị là 0789 thì có nghĩa là tổng số lượng nước tiêu thụ đến tính đến lúc chúng ta đọc chỉ số là 789m³(Bảy trăm tám chín mét khối)

Đồng hồ nước 4 số-5 số
Đồng hồ nước 4 số và 5 số

Cách đọc đồng hồ đo nước dạng 5 số.

  • 5 số màu đen

Đối mặt hiển thị dạng 5 số màu đen này thì cách đọc cũng giống với dạng đồng hồ nước 4 số.

Kiểu hiển thị này không có hàng đơn vị. Nên số khối là tất cả các số bạn nhìn thấy.

Ví dụ: Dãy số nằm ngang trên đồng hồ nước hiển thị là 06789 thì có nghĩa tổng số m3 chúng ta tiêu thụ tính đến khi xem là 6789m³(Sáu nghìn bảy trăm tám chín mét khối)

  • 4 số màu đen 1 số màu đỏ

Với kiểu hiển thị này thì số màu đỏ thể hiện chữ số hàng đơn vị 100 lít. Bạn sẽ chỉ để ý đến 4 số màu đen và bỏ qua số màu đỏ không đọc khi ghi chỉ số.

Ví dụ: Đồng hồ hiển thị  0678,9 m³ thì bạn sẽ đọc là sáu trăm bảy tám mét khối và bạn sẽ dùng con số 678 m³ để tính tiền nước.

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 6 số

Đồng hồ nước 6 số mặt hiển thị 000000 được chia làm 2 phần màu đen và màu đỏ.

  • 4 số màu đen: Là hiển thị số mét khối nước đi qua đồng hồ đã đo được
  • 2 số màu đỏ: Là số lít nước hàng đơn vị lần lượt là trăm lít và chục lít của đồng hồ nước đo được khi nước chảy qua.

Theo nguyên lý số tăng dần thì 10 lần chục lít được 100 lít, 10 lần 100 lít ta được 1000 lít tương đương với 1 khối. Nên khi 2 trục số màu đỏ quay tới 99 tức là sắp tới 100 thì số màu đen ở hàng mét khối sẽ bắt đầu nhảy.

Xem đồng hồ nước 6 số các bạn sẽ xem các số màu đen từ bên trái và không xem các số màu đỏ bên phải.

Đồng hồ nước 6 số
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 6 số

Ví dụ: Mặt số hiển thị là 012345 bỏ qua hai số màu đỏ thì tổng số khối nước đi qua đồng hồ tính đến thời điểm hiện tại chính là 123m³(Một trăm hai ba m3)

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 7 số

Đồng hồ nước 7 số sẽ có dạng hiển thị như sau: 0000000m³. Nhìn vào mặt đồng hồ ta thấy chúng có 5 số màu đen và 3 số màu đỏ

  • 5 Số màu đen hiển thị số m3 nước đi qua đồng hồ
  • Ba số cuối màu đỏ hiện thị cho đơn vị trăm lít, chục lít và lít
Đồng hồ nước 7 số
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 7 số

Ví dụ: Mặt đồng hồ đang hiển thị là 2086110 bỏ qua ba số đơn vị màu đỏ, thì lưu lượng tổng đã đi qua đồng hồ thời điểm kiểm tra là 2086m³(Hai nghìn không trăm tám sáu mét khối)

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 8 số

Đồng hồ nước 8 số mặt có 2 kiểu hiển thị dãy số:

  • Mặt hiển thị 00000000m³ với 5 số màu đen và 3 số màu đỏ:

+ 5 số màu đen: Là hiển thị cho số khối nước đi qua ở thời điểm đọc số đồng hồ

+ 3 số màu đỏ: Là hiển thị đơn vị của khối nước cụ thể là trăm lít, chục lít hay lít

Xem đồng hồ nước hiển thị 8 số kiểu này, bạn chỉ xem các số màu đen từ bên trái và không xem các số màu đỏ phía bên phải.

Đồng hồ nước 8 số
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước 8 số

Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 26092,021 m³ thì bạn sẽ đọc là 26092 m³ (hai mươi sáu ngàn không trăm chín mươi hai m³).

  • Mặt hiển thị 00000000 với 4 số màu đen và 4 số màu đỏ:

+ 4 số màu đen: Là hiển thị số mét khối nước đi qua đồng hồ tại thời điểm đọc.

+ 4 số màu đỏ: Là số lít nước hàng đơn vị lần lượt là trăm lít, chục lít, lít tiếp đến là 1/10 lít của đồng hồ nước đo được khi nước đi qua.

Đồng hồ nước hiển thị 8 số kiểu này, bạn chỉ cần xem các số màu đen từ bên trái và bỏ qua các số màu đỏ bên phải.

Ví dụ: Đồng hồ hiển thị 2609,2021 m³ thì bạn chỉ cần đọc là 2609 m³ (hai ngàn sáu lẻ chín m³).

Hướng dẫn cách đọc chỉ số đồng hồ nước điện tử

Đồng hồ đo lưu lượng nước điện tử có tần số dao động tỷ lệ thuận với vận tốc chảy của chất lỏng. Không những thế, thiết bị này còn có khả năng quản lý từ xa và dễ xem nên tiện lợi hơn rất nhiều so với đồng hồ đo nước dạng cơ.

Cách đọc chỉ số đồng hồ nước điện từ cũng khá đơn giản. Khi mặt đồng hồ hiển thị lên 5 chữ số lớn là 00023 có nghĩa là đã chúng ta đã dùng 23m3. Còn 4 số nhỏ nằm phía bên phải là 0109 có thể hiểu là 109 lít nước.

Đồng hồ nước điện tử
Cách đọc chỉ số đồng hồ nước điện tử

Quy trình hoạt động của đồng hồ nước điện từ này cũng khá đơn giản: Khi lưu lượng nước đi qua đồng hồ đủ 1 lít nước thì 4 số nhỏ nằm bên phải sẽ tăng lên 1 đơn vị. Khi đã chảy đủ 10l thì chúng sẽ tiếp tục nhích lên. Cho đến khi đã đủ 1000l thì hàng nghìn này sẽ tăng thêm 1 đơn vị ở bên mặt đo m3.

Đến đây ta có thể thấy so với cách đọc chỉ số đồng hồ nước dạng cơ thì cách đọc chỉ số đồng hồ nước điện từ dễ dàng hơn nhiều. Thông số cũng được hiển thị trực quan và rõ ràng hơn, độ chính xác cũng cao hơn. Nên thiết bị này chính là lựa chọn hoàn hảo cho các công ty nước hay các doanh nghiệp sử dụng nước hiện nay.

Trên đây là những chia sẻ của Auvietco.net về cách đọc chỉ số đồng hồ nước chi tiết và chính xác nhất nhất. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc gì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi nhé!

Cập nhật lúc 10:06 – 28/12/2022

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Messenger
Contact Me on Zalo