Ông (dây) mềm nối đầu phun sprinler Hàn Quốc 1000mm